Relacja  z IV Dnia Dziecka Utraconego z organizowanego  w Lublinie