Wychodząc naprzeciw potrzebom Rodziców Dzieci Utraconych z Lublina  staramy się o zorganizowanie miejsca pamięci dla dzieci utraconych w Lublinie. Jako dzieci „utracone”  rozumiemy wszystkie zmarłe dzieci bez względu na wiek i okoliczności śmierci: poronienia, choroby, aborcja, samobójstwa.

Planujemy, aby było to miejsce pełniło funkcję pomnika, miejsca ,,widocznej dla całego świata” pamięci o wszystkich dzieciach utraconych, bez względu na wiek i okoliczności ich śmierci. W tym miejscu każdy rodzic, który ma grób dziecka gdzieś daleko poza Lublinem lub nie ma go wcale będzie mógł zapalić znicz, pomodlić się, pobyć w bliskości ze swoim dzieckiem. Będzie to także miejsce pamięci o wszystkich dzieciach zmarłych w wyniku aborcji, o których nikt nie pamięta lub których rodzice żałują swojej decyzji, pamiętają o nich całe życie, ale nie mogą już cofnąć czasu i godnie ich pochować. Przy tym symbolicznym pomniku będą mogli zapalić dla nich znicz.

Budowa pomnika Dzieci Utraconych w Lublinie: jak obecnie wygląda sytuacja? (stan na dzień 31 października 2019 r.)

  • Czekamy na wyznaczenie miejsca, wysłaliśmy zapytanie do kilku cmentarzy lubelskich,
  • Po dopełnieniu wszystkich formalności będzie można postawić pomnik (widoczne miejsce pamięci). Wygląd i sfinansowanie budowy tego pomnika będzie w gestii Zarządcy (czyli nas). Planujemy ogłosić konkurs na projekt pomnika. Cały czas trwa zbiórka pieniędzy na jego wykonanie oraz zagospodarowanie miejsca wokół pomnika, które musimy w całości sfinansować.
  • Przygotowujemy poradnik „jak krok po kroku wybudować pomnik dziecka utraconego w swoim mieście”,  w którym zawrzemy wszystkie potrzebne informacje, które będą stanowić pomoc dla osób z całej Polski, które będą chciały zorganizować takie miejsce pamięci w swoim mieście.