Wychodząc naprzeciw potrzebom Rodziców Dzieci Utraconych z Lublina we współpracy z Urzędem Miasta Lublin – Wydziałem Gospodarki Komunalnej oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Lublinie staramy się o zorganizowanie miejsca pamięci dla dzieci utraconych na Cmentarzu Komunalnym na Majdanku w Lublinie. Jako dzieci „utracone”  rozumiemy wszystkie zmarłe dzieci bez względu na wiek i okoliczności śmierci: poronienia, choroby, aborcja, samobójstwa.

Planujemy, aby było to miejsce pełniło dwie funkcje:

  • grobu, w którym dwa razy do roku, we współpracy z oddziałami ginekologiczno-położniczymi wszystkich szpitali w Lublinie, będziemy chować zbiorowo ciała dzieci zmarłych przed urodzeniem, a nieodebranych ze szpitala przez rodziców z różnych powodów, np. brak informacji o możliwości pochówku, brak możliwości pochówku, aborcja.
  • pomnika, miejsca ,,widocznej dla całego świata” pamięci o wszystkich dzieciach utraconych, bez względu na wiek i okoliczności ich śmierci. W tym miejscu każdy rodzic, który ma grób dziecka gdzieś daleko poza Lublinem lub nie ma go wcale będzie mógł zapalić znicz, pomodlić się, pobyć w bliskości ze swoim dzieckiem. Będzie to także miejsce pamięci o wszystkich dzieciach zmarłych w wyniku aborcji, o których nikt nie pamięta lub których rodzice żałują swojej decyzji, pamiętają o nich całe życie, ale nie mogą już cofnąć czasu i godnie ich pochować. Przy tym symbolicznym pomniku będą mogli zapalić dla nich znicz.

Budowa grobu i pomnika Dzieci Utraconych w Lublinie: jak obecnie wygląda sytuacja? (stan na dzień 31 października 2017 r.)

  • Pierwszy pochówek dzieci utraconych w Lublinie planowany jest na październik 2018 r.
  • Miejsce zostało już wyznaczone przez Urząd Miasta na Cmentarzu Komunalnym na Majdanku, obecnie trwają procedury  związane z ustanowieniem Zarządcy tego miejsca, którym ma zostać Stowarzyszenie Ruch Światło-Życie Archidiecezji Lubelskiej.
  • Kolejnym etapem jest przygotowanie przez MOPR w Lublinie procedury dotyczącej organizacji i finansowania pochówków dzieci zmarłych przed urodzeniem w Lublinie.
  • Po dopełnieniu wszystkich formalności będzie można postawić pomnik (widoczne miejsce pamięci). Wygląd i sfinansowanie budowy tego pomnika będzie w gestii Zarządcy (czyli nas). Planujemy ogłosić konkurs na projekt pomnika. Cały czas trwa zbiórka pieniędzy na jego wykonanie oraz zagospodarowanie miejsca wokół pomnika, które musimy w całości sfinansować.
  • Przygotowujemy poradnik „jak krok po kroku wybudować pomnik dziecka utraconego w swoim mieście”,  w którym zawrzemy wszystkie potrzebne informacje, które będą stanowić pomoc dla osób z całej Polski, które będą chciały zorganizować takie miejsce pamięci w swoim mieście.

 

Zachęcamy do wspierania budowy grobu i pomnika Dzieci Utraconych na Cmentarzu Komunalnym na Majdanku w Lublinie.

Celowe konto bankowe, na które możemy wpłacać pieniądze: Diakonia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Lubelskiej, ul. Królewska 10, 20-109 Lublin, Bank Pekao S.A. nr 17 1240 1503 1111 0010 7046 2321.

 

Artykuły o  budowie pomnika w mediach: