PORONIŁAM. CO DALEJ ?
Ulotka, mówiąca w skrócie o najważniejszych krokach postępowania:
http://www.poronilam.pl/wp-content/uploads/2016/09/ulotka_poronilamPL.pdf
BANK PISM POTRZEBNYCH DO ZŁOŻENIA PO PORONIENIU
GDZIE MOŻNA USTALIĆ PŁEĆ DZIECKA W LUBLINIE:
1. Laboratorium badań DNA, Lublin, ul. Przyjaźni, tel. (81) 451 12 10, więcej informacjihttp://www.testdna.pl/badania-po-poronieniu-lublin/
2.  Laboratorium Badań Genetycznych, ul. B. Dobrzańskiego, Lublin, tel: 81 476 18 45, więcej informacji: https://www.lbg.com.pl/
3. Katedra i Zakład Medycyny Sądowej, ul. Jaczewskiego 8, Lublin, tel: 81 448 64 70, więcej informacji: https://www.umlub.pl/uczelnia/struktura-organizacyjna/szczegoly,108.html
JAK WYGLĄDA BADANIE PŁCI DZIECKA PO PORONIENIU?
JAK PRZYGOTOWAĆ MATERIAŁ DO BADAŃ GENETYCZNYCH?
 
KROK 1 – Pobranie materiału
Analizie genetycznej poddajemy odpowiednio zabezpieczony materiał poronny. Lekarz podczas zabiegu oczyszczania jamy macicy powinien umieścić fragment kosmówki lub inne tkanki pochodzące z poronienia do jałowego pojemnika i zalać 0,9% NaCl (jałowa sól fizjologiczna). Pojemnik należy zamknąć i dodatkowo zabezpieczyć taśmą lub folią.
Jeżeli poronienie nastąpiło w domu, również istnieje możliwość wykonania badania. Wydalony materiał biologiczny należy zebrać i umieścić w jałowym pojemniku na mocz, a następnie zalać 0,9% NaCl (jałowa sól fizjologiczna), szczelnie zamknąć i zakleić taśmą lub folią. Zarówno pojemnik jak i jałowa 0,9% sól fizjologiczna są dostępne w każdej aptece.
 
KROK 2 – Przekazanie materiału do badań
Tak zabezpieczony materiał należy dostarczyć do Laboratorium Badań Genetycznych w ciągu 24-48h. Jeśli nie jest możliwe natychmiastowe dostarczenie materiału, należy pamiętać, aby szczelnie zamknięty pojemnik przechowywać w lodówce (nie zamrażać!).
Podczas wizyty w Naszej placówce wypełniają Państwo odpowiednie dokumenty umożliwiające przeprowadzenie badania.
 
KROK 3 – Przebieg badania
Badanie przebiega dwuetapowo. Państwo sami decydujecie czy identyfikujemy płeć czy dodatkowo badamy wady genetyczne.
I ETAP – identyfikacji płci i jakości próbki, jeżeli jakość próbki będzie odpowiednia, przeprowadzamy drugi etap analizy.
 
II ETAP – analiza aberracji liczbowych chromosomów: X, Y, 13, 18, 21 oraz najczęściej występujących mikrodelecji chromosomowych.
 
KROK 4 – Wydanie wyników analizy genetycznej
O zakończeniu badania zostajecie Państwo powiadomieni telefonicznie. Odbiór wyników w godzinach pracy Laboratorium. Istnieje również możliwość konsultacji wyników z lekarzem genetykiem po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.
Materiał po zakończeniu badań wydajemy Pacjentowi.
KROK 5 – Płatność z badanie
ETAP I – 300zł (identyfikacja płci)
ETAP II – 500zł (analiza aberracji chromosomowych
 
 
Dziękujemy za opis:
Laboratorium Badań Genetycznych Sp. z o.o.
ul. Dobrzańskiego 3 w Lublinie
tel. 81 476 18 45